Archive of Editions

Edition

J. van der Weij: Lodewijk van Deyssel, Menschen en Bergen. (Role: consultancy, implementation)

Edition

J. Gielkens, P. Kegel (et al): Het werk van W.F. Hermans, Een proeve van de digitale ontsluiting van het werk van de Nederlandse auteur Willem Frederik Hermans (1921-1995). (Role: consultancy, implementation)

Edition

O.S.H. Lie (et al): Bartholomaeus Anglicus (Bartholomeus Engelsman, De Proprietatibus Rerum. Exemplaar: UBA, Ned. Inc. 29a, 1485. (Role: consultancy, implementation.)