Edition

J. Gielkens, P. Kegel (et al): Het werk van W.F. Hermans, Een proeve van de digitale ontsluiting van het werk van de Nederlandse auteur Willem Frederik Hermans (1921-1995). (Role: consultancy, implementation)